Reklamační řád

 1. Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu svetkamenu.cz a v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb.
 2. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
 3. Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.
 4. Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.
 5. Délka záruční doby je stanovena v souladu s Občanským zákoníkem na dobu 24 měsíců pokud u konkrétního výrobku nebyla stanovena jinak.
 6. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 7. Projeví-li se na dodaném zboží vada je kupující povinen oznámit zjištěné vady písemně na adresu:
  Svět kamenů s.r.o
  Nábřeží Dukelských hrdinů 2269
  756 61 Rožnov pod Radhoštěm
  Telefon: +420 571 657 766
  E-mail: info@svetkamenu.cz
  a doložit způsob nabytí zboží účetním dokladem. Zároveň je povinen uvést způsob jak závada vznikla. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy zde
 8. Do 24 hodin po obdržení zprávy (mimo dny pracovního volna, pracovního klidu a svátků) bude kupující informován o dalším postupu.
 9. V případě oprávněné reklamace bude opravené nebo nové zboží zasláno zpět na náklady prodávajícího . Zboží zasílané na reklamaci nelze vracet na dobírku. Toto nebude přijato.
 10. Rozsah záruky – prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vzniklé neodbornou manipulací, nedodržením návodu k užívání a obsluze (ji-li dodán) a viditelným mechanickým poškozením.
 
 
Webdesign a tvorba webových stránek Brno