Obchodní podmínky

Od 1.3.2017 podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online: v případě technického výpadku pak nejpozději do 48.hod 

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.svetkamenu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
  3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
  5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
  6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.svetkamenu.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 3. Reklamace
  1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu www.svetkamenu.cz a právním řádem platným v ČR.
  2. Reklamační řád internetového obchodu www.svetkamenu.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 4. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka
  1. Kupující (spotřebitel) je v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu, do 14 (čtrnácti) dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující (spotřebitel) převezme zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující (spotřebitel) o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání – oznámení. Odstoupení od kupní smlouvy (oznámení) musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě dle věty první prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího.

   Pro odstoupení od kupní smlouvy je kupující (spotřebitel) oprávněn, nikoli povinen, využít vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je dostupný na webových stránkách prodávajícího – vzorový formulář.

   V případě odstoupení kupujícího (spotřebitele) od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující (spotřebitel) je povinen předložit prodávajícímu ke kontrole doklad o zaplacení nebo jiným způsobem prokázat zakoupení zboží u prodávajícího (dále jen „jiný doklad“) a vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy (tj. k prokazatelnému odeslání oznámení o odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu).

   Odstoupí-li kupující (spotřebitel) od kupní smlouvy, nese kupující (spotřebitel) náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

   Prodávající vrátí kupujícímu (spotřebiteli) kupní cenu za zboží nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení kupujícího (spotřebitele) od kupní smlouvy. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu (spotřebiteli) kupní cenu za zboží dříve, než mu kupující (spotřebitel) předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající vrátí kupujícímu (spotřebiteli) kupní cenu stejným způsobem, jakým kupní cenu od kupujícího (spotřebitele) přijal (buď převodem na účet, nebo v hotovosti v provozovně prodávajícího).

   Nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne, kdy prodávající převezme zboží od kupujícího (spotřebitele), resp. mu bude doručena zásilka se zbožím, přezkoumá prodávající stav zboží, zejména za účelem zjištění, zda není vrácené zboží poškozeno. Kupující (spotřebitel) odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti (dále jen „náhrada za snížení hodnoty zboží“). Nárok na úhradu náhrady za snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího (spotřebitele) na vrácení kupní ceny za zboží.

 5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího
  1. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v těchto případech:
   • zboží není skladem nebo je vyprodáno (zákazník je ihned informován)
   • v případě, že nejsou vyplněny dostatečně údaje pro doručení zboží (registrační formulář)
   • v případech opakovaného nevyzvednutí zásilek
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.
 7. V případě, že dojde mezi námi a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  Česká obchodní inspekce

  Ústřední inspektorát – oddělení ADR

  Štěpánská 15

  120 00 Praha 2

  Email: adr@coi.cz

  Web: adr.coi.cz

 
 
Webdesign a tvorba webových stránek Brno