Granát

Granát je skupinou významných horninotvorných minerálů. Rozlišujeme asi patnáct variací granátu. Mezi nejznámější patří pyrop (červený), almandin (červenofialový), grosulár (zelený) a spessartin (oranžový). Vzhledem k velké mísivosti jednotlivých prvků v granátech se v přírodě většinou nesetkáme s čistým pyropem, almandinem či grosulárem. Obvykle je v jednom granátu zastoupeno několik složek a minerál pak nazýváme podle té převládající. V čínských granátech dominuje složka almandinová. Granáty se s oblibou používají ve šperkařství. Granát bývá přiřazován ke znamení lva. Náhrdelníky a náramky z granátu jsou navlečené na ocelovém lanku a ukončené zapínáním do karabinky.

 
 
Webdesign a tvorba webových stránek Brno